In de voetsporen van Liduina

(op zaterdagen vanaf april tot eind oktober)

 

foto's: © Peter Westhuis 2019

Wie was Liduina?

Liduina (1380-1433) is de stadsheilige van Schiedam, patrones van de chronisch zieken en de enige Nederlandse stadsheilige.

Haar leven is meervoudig beschreven, o.a. in het Leven van Liedewij door Jan Gerlachsz, een familielid van Lidwina

en door Thomas a Kempis (1380-1471) in zijn Vita Lidewigis. 

De vijftiende-eeuwse prediker Johannes Brugman (die van: 'Hij kan praten als Brugman',1400-1473) schreef over haar een hagiografie.

 Al tijdens haar leven was haar huis een oord van pelgrimage. Zelfs Philips II van Spanje heeft haar bezocht.

Na haar dood werd een kapel over haar graf gebouwd om de vele pelgrimgangers te beschermen tegen de weergoden.

Haar relieken bevinden zich thans in de Basiliek van de H. Liduina en Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans in Schiedam.

 

Waarom de Liduinawandeling?

Omdat u altijd al hebt willen weten hoe dat nu zat met dat meisje dat op haar vijftiende op het ijs viel

en daarna bijna 40 jaar een hels en verbazingwekkend ziekbed bewust heeft willen ondergaan.

 

De wandeling heeft niet de opzet een religieuze verdieping te zijn,

maar is uitsluitend bedoeld als een recreatieve wandeling met historisch/culturele inzichten van nu:

                        De wandeling voert u langs locaties, die toenmaals een rol hebben gespeeld in het leven van Liduina van Schiedam.

 

                                                                                       * Hoe zag het Schiedam van Liduina er uit? 

                                                                                       * Hoe ging de Schiedammer van die tijd om met zijn geloof? 

                                                                                       * Wie waren haar tijdgenoten, die haar hebben beïnvloed?

                                                                                       * De legende van Liduina;

                                                                                       * Bezoek aan locaties waar zij waarschijnlijk geleefd heeft;

                                                                                       * Waar en hoe vindt nu nog haar verering plaats?

                                                                                       

              En onderweg vertelt de gids natuurlijk ook nog over bijzondere straatnamen en locaties in het hedendaagse Schiedam, die wij passeren!

Tijdens de wandeling worden, indien geopend voor bezoekers, ook de Grote Kerk en de St. Liduinabasiliek bezocht.

 

Aanvang Liduinawandeling

op vrijdag: 10.00 uur 

op zaterdag: 13.00 uur