In de voetsporen van Liduina

(op zaterdagen vanaf april tot eind oktober)

 

foto's: © Peter Westhuis 2019

 

Liduina (1380-1433) is de stadsheilige van Schiedam, patrones van de chronisch zieken en de enige Nederlandse stadsheilige.

Haar leven wordt beschreven in het Leven van Liedewij, volgens sommigen van Jan Gerlachsz, een familielid van Lidwina. 

Thomas a Kempis (1380-1471) beschreef haar leven in zijn Vita Lidewigis. 

Ook de vijftiende-eeuwse prediker Johannes Brugman ('Praten als Brugman') (1400-1473) schreef over haar een hagiografie.

Haar relieken bevinden zich thans in een neogotische reliekhouder in de Basiliek van de H. Liduina en Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans in Schiedam. Sinds haar overlijden is haar graf een oord van pelgrimage.

Op 18 juni 1990 werd de Liduinakerk tot basiliek verheven door paus Johannes Paulus II.

 

De wandeling voert u langs locaties, die toenmaals een rol hebben gespeeld

in het leven van Liduina van Schiedam.

 

Waarom de Liduinawandeling?

Omdat u altijd al hebt willen weten hoe dat nu zat met dat meisje dat op haar vijftiende op het ijs viel

en daarna bijna 40 jaar een hels en verbazingwekkend ziekbed bewust heeft willen ondergaan.

 

De wandeling heeft niet de opzet een religieuze verdieping te zijn,

maar is uitsluitend bedoeld als een recreatieve wandeling met historisch/culturele inzichten van nu:

 

  * Hoe ging de Schiedammer van die tijd om met zijn geloof? 

                                                                                       * Hoe zag het Schiedam van Liduina er uit? 

                                                                                       * Wie waren haar tijdgenoten, die haar hebben beïnvloed?

                                                                                       * De legende van Liduina;

                                                                                       * Bezoek aan locaties waar zij waarschijnlijk geleefd heeft;

                                                                                       * Waar en hoe vindt nu nog haar verering plaats?

                                                                                       

              En onderweg vertelt de gids natuurlijk ook nog over bijzondere straatnamen en locaties in het hedendaagse Schiedam, die wij passeren!

Tijdens de wandeling worden zo mogelijk ook de Grote Kerk en de St. Liduinabasiliek bezocht.

Aanvang Liduinawandeling : 13.00 uur 

De Grote- of Sint Janskerk is door de week geopend van april tot en met oktober 2021

De st. Liduinabasiliek is elke vrijdag van 10.30 -13.00 uur en zaterdag van 14.00-17.00 uur geopend