In de voetsporen van Liduina

(vanaf april tot eind oktober)

 

foto's: © Peter Westhuis

 

Omdat u altijd al hebt willen weten hoe dat nu zat met dat meisje dat op haar vijftiende op het ijs viel

en daarna bijna 40 jaar een hels en verbazingwekkend ziekbed bewust heeft willen ondergaan.

 

De wandeling heeft niet de opzet een religieuze verdieping te zijn,

maar is uitsluitend bedoeld als een recreatieve wandeling met historisch/culturele inzichten van nu.

De wandeling gaat langs locaties die toenmaals een rol hebben gespeeld

in het leven van de Heilige Liduina van Schiedam (1380-1433).

                   

                                                                                       * De legende van Liduina;

                                                                                       * Hoe zag het Schiedam van Liduina er uit? 

                                                                                       * Wie waren haar tijdgenoten, die haar hebben beïnvloed?

                                                                                       * Hoe ging de Schiedammer van die tijd om met zijn geloof?

                                                                                       * Bezoek aan locaties waar zij waarschijnlijk geleefd heeft;

                                                                                       * Waar en hoe vindt nu nog haar verering plaats?

                                                                                       

                                          En onderweg vertelt de gids natuurlijk ook nog over straten en locaties in het hedendaagse Schiedam, die wij passeren!

Tijdens de wandeling bezoeken wij ook de Grote Kerk en de St. Liduinabasiliek!

Aanvang Liduinawandeling : 13.00 uur 

De Grote- of Sint Janskerk is door de week geopend van april tot en met oktober 2021

De st. Liduinabasiliek is elke vrijdag en zaterdag geopend van april tot en met oktober 2021 

 

Eerstvolgende instaptour: 19 september 2021

of op een door u gewenste datum