In de voetsporen van Liduina

(vanaf april tot eind oktober)

 

foto's: © Peter Westhuis

 

Omdat u altijd al hebt willen weten hoe dat nu zat met dat meisje, dat op haar vijftiende op het ijs viel

en daarna bijna 40 jaar een hels en verbazingwekkend ziekbed bewust heeft willen ondergaan.

 

De wandeling heeft niet de opzet een religieuze verdieping te zijn,

maar is uitsluitend bedoeld als een recreatieve wandeling met historisch/culturele inzichten van nu.

                                                                                           

                                                      * De legende van Liduina;

                                                      * Hoe zag het Schiedam van Liduina er uit? 

                                                      * Wie waren haar tijdgenoten, die haar hebben beïnvloed?

                                                      * Hoe ging de Schiedammer van die tijd om met zijn geloof?

                                                      * Locaties waar zij geleefd heeft;

                                                      * Waar en hoe vindt nu nog haar verering plaats?

De wandeling gaat langs locaties, die ooit een rol hebben gespeeld in het leven van de Heilige Liduina van Schiedam (1380-1433).

Tijdens de wandeling bezoeken we ook de Grote Kerk en de St. Liduinabasiliek!

 

  • De Grote- of Sint Jankerk is weer door de week geopend van april tot en met oktober 2020
  • De st. Liduinabasiliek is geopend van april tot en met oktober op vrijdag en zaterdag in 2020

 

Eerst volgende tour : 17 juli 2020